I 3.etg på Elvetorget finn du naprapat, røntgenlege og hudlegar
Naprapat Alexander Øen Ask og Ultralydpraksis ved røntgenlege Marit Tepstad, har eit tverrfaglig medisinsk fysikalsk samarbeid med sine respektive spesialist felt som behandlarar.
Hovudfeltet til Naprapetsenteret er musklar, ledd, nervar, idrettsskadar og rehabilitering. Som naprapat og aktiv idrettsutøvar er eg lidenskapeleg opptatt av korleis eg kan hjelpe mennesker med akutte og langvarige smerter i muskel,- og skjelettapparatet, fortel Alexander. Målet er å etterstrebe ein smertefri kvardag med god funksjon.

Dei deler også venterom med Daniel og Ane i Dermia. Dei jobbar til dagleg ved Hudpoliklinikk, men har også har sin private praksis som hudlegar på Elvetorget. Dei tilbyr utredning og behandling av hudsjukdomar samt kosmetisk dermatologi.
Fordelen med å ha sin praksis på eit kjøpesenter er nærheten til kundane. Her kan vi nå dei som vanligvis ikkje ville oppsøkt helsevesenet på dette tidspunktet, og det vert såleis ein lavare terskel for å oppsøke fagpersonar på desse ulike områda. Fordelen er sjølvsagt også at ein ikkje treng henvisning for å benytte seg av tilbodet.